Belajar Arduino

Arduino

  1. Framework sistem minimum mikrokontroler
  2. Framework software aplikasi mikrokontroler

Arduino sebagai framework sistem minimum mikrokontroler mempunyai standar tersendiri. Walaupun banyak versi dari board Arduino namun secara hardware mempunyai standar yang sama. Arduino mempunyai input/output digital, input/output analog.

Input/Output digital : D0 s/d D13 (Untuk board versi lain jumlah input/output digital dapat lebih banyak atau lebih sedikit tergantung versi mikrokontroler yang digunakan).

Input Analog: A0 s/d A5

Output Analog : D3, D5, D6, D9, D10, dan D11 (output analog diimplementasikan menggunakan teknik PWM).

Arduino sangat menyederhanakan kerumitan hardware mikrokontroler sehingga sangat memudahkan bagi pemula yang pertama kali belajar mikrokontroler, bahkan pemula yang tidak mempunyai latarbelakan pengetahuan elektronika sekalipun. Setiap input/output di Arduino diberlakukan sebagai input/output tunggal 1 bit.

Arduino Uno

Arduino sebagai framework software aplikasi mikrokontroler sangat memudahkan para pemula dalam belajar aplikasi mikrokontroler. framework arduino menggunakan dasar bahasa pemrograman C/C++ dengan perangkat pengembang software yang sederhana.

Software Pengembang Arduino

Sedangkan framework software Arduino adalah sebagai berikut.

void Setup ()
{
      Pernyataan yang dieksikusi sekali selama sistem berjalan
}

void loop()
{
      Pernyataan yang dieksekusi berulang
}

Hits: 90