Membuat personal website :

 1. Buat direktori dengan nama ‘public_html’ di dalam home direktori anda
 2. Kopikan file yang berisi halaman web ke dalam direktori ‘public_html’
 3. Jalankan putty, caranya :
  1. Start-Run
  2. ketikkan ‘putty –ssh serverstudent’
  3. login dengan username dan password anda
  4. ketik ‘chmod 755 ./’
  5. ketik 'exit'
 4. Website sudah terpasang. Akses website anda dengan alamat http://lab.akakom.org/~nama_user

NB : sesuaikan link-link pada program anda